Bezpečnost dětí na táboře je pro nás samozřejmostí, dnem i nocí na děti dohlíží zkušení vedoucí.
Ačkoliv vynakládáme maximální množství energie, bez určitých pravidel se náš tábor neobejde.

1.

Existuje Táborový řád, se kterým jsou děti seznámeny na začátku tábora. Pokud budeme tento řád všichni respektovat, budeme všichni spokojeni.

2.

Na III. turnus přijímáme i děti s bezlepkovou dietou. Abyste si mohli být jisti, že bezlepkovou dietu opravdu zvládáme, na Vaši žádost Vám zašleme ukázku jídelníčku z tábora.

3.

Z hygienických důvodů nejsou návštěvy rodičů v průběhu tábora povoleny.

4.

Dětem do 12ti let je zakázáno brát si s sebou na tábor mobilní telefon. Mladší děti často využívají telefon při sebemenším stesku nebo konfliktu s kamarádem. Tuto situaci lépe vyřeší oddílový vedoucí přímo na místě a telefonický rozhovor na dálku s rodiči tuto situaci jen ztíží. Věřte, že pokud by to situace vyžadovala, budeme vás včas informovat.

5.

Starším dětem telefon nedoporučujeme, stejně jako jinou drahou elektroniku a další cennosti. Hrozí ztráta v přírodě nebo poškození. Pokud je starší děti s sebou přece jen budou mít, neručíme za jejich poškození či ztrátu a vyhrazujeme si právo dětem zařízení zabavit, pokud ho budou využívat nevhodným způsobem.

6.

Pro komunikaci doporučujeme využívat možnost dopisů a pohledů na adresu uvedenou na stránkách, fb stránkách a na přihlášce.

Navíc každý den od 12:30 – 13:30 a od 18:30 – 19:00 můžete svému dítěti zavolat na tel. číslo 604340811 provozovatelce tábora.

7.

Při úmyslném poškození tábora nebo jeho vybavení je rodič povinen vzniklou škodu nahradit a to ve výši dohodnuté s pořadatelem. Toto se nevztahuje na náhodně nehody (rozbité okno od fotbalového míče, rozšlápnutý pingpongový míček, zlomená chůda, apod.), ale výhradně na vandalstvím způsobené škody (čmárání po zdech, demolování chatek jejich vybavení, záměrné ucpávání vodovodních kohoutků a odpadů a pod)

Výroky

Děti jsou budoucnost, a budoucnost vždy něčím překvapí.

- Mirek Jokl

Když děti nedělají nic, dělají neplechu.

- Jakub Staněk

Kontakty

E-mail: info@taborbouda.cz
Tel: +(420) 604 340 811
Fax: +1 (123) 456 7891

Adresa

Živohošť 3E
Křečovice
257 56